8.6.55

ชิ้นงานรายวิชา การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา

ชิ้นงานที่ 1 : การสร้าง Blog ส่วนตัว (งานเดี่ยว)
ชิ้นงานที่ 2 : การสร้างสื่อการสอน (งานกลุ่ม 3 คน)
อื่นๆ : ส่งงาน Online (อาจารย์สั่งงานในชั้นเรียน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น